Shira AB

Om assistans

Enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, handlar personlig assistans om hjälpinsatser för att du ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. För att få dessa hjälpinsatser får du inte ha fyllt 65 år. Att ha personlig assistans är alltid kostnadsfritt för dig som har rätt till det.

En biståndshandläggare på kommunen eller en handläggare på Försäkringskassan kan bevilja assistans efter ett möte med dig om de anser att dina grundläggande behov uppgår till minst 20 timmar per vecka. Med grundläggande behov menas:

 • att kunna äta och dricka själv
 • att klä på och av innekläder
 • att kunna kommunicera självständigt
 • att kunna sköta sin hygien

Man måste även tillhöra en av följande så kallade personkretsar:

 1. personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder
 3. personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid

Vi hjälper till med din ansökan och med de kontakter du behöver ta.

Som assistansbolag utför vi följande:

 • om du vill säga upp avtalet med ditt nuvarande assistansbolag, hjälper vi dig ta den kontakten
 • vi hjälper till med nya ansökningar
 • vi hjälper till att hålla kontakten med de myndigheter som är berörda, främst kommunen och Försäkringskassan
 • vi hjälper till vid eventuella överklaganden
 • söka och anställa ny personal — vill du ha en familjemedlem som assistent går det också bra
 • sköter det administrativa såsom löner, skatter, försäkringar och arbetsgivaravgifter

Vi hittar även på aktiviteter utifrån dina förutsättningar, både inom den egna gruppen och i hela företaget.