Shira AB

Vår verksamhet

Att vara i behov av personlig assistans kan väcka många frågor. Vem kan ta hand om min assistans på bästa sätt? Vem kan se mina speciella behov och hur jag vill att assistansen ska se ut?

Personlig assistans betyder inte att vi ska "vårda". Vår uppgift är att ge dig de hjälpinsatser du behöver för att få ha en så normal och fungerande vardag som möjligt. Hjälpinsatserna ska vara utformade efter dina förutsättningar och behov, oavsett vilka dessa är. Vi ger oss inte förrän du är nöjd. Alla människors behov är unika och därför ska insatserna skräddarsys efter dina.

Den grupp som assisterar dig består av personer som du valt och den gruppen är din. Du får vara arbetsledare över din grupp om du vill, men om du inte vill, kan eller orkar är det du som bestämmer vem som ska vara det. För din trygghets skull gör vi även en kvalitetskontroll på den personen, genom att begära en rapport från polisens belastninsregister.

En annan del av den trygghet, säkerhet och välbefinnande vi lägger stor vikt vid är att erbjuda en kostnadsfri installation av inbrotts- och brandlarm i ditt hem, via det välrenommerade företaget Verisure. Vi utrustar också ditt hem med brandfilt, brandsläckare och första hjälpen-kit.

Personlig assistans är ett förtroendeuppdrag som vi tar på största allvar.

Vår erfarenhet säger oss att ett bra samarbete mellan uppdragsgivare och assistenter är av största vikt. Därför håller vi en tät dialog mellan alla parter. Vi håller även hårt på att hålla kvalitet som till exempel

  • utvecklingssamtal
  • täta arbetsplatsträffar minst fyra gånger per år
  • arbetsledarträffar en gång per månad
  • interna och externa utbildningar
  • ekonomisk redovisning av din assistans sker var tredje månad, så du har full koll på hur dina pengar sköts