Shira AB

Shira AB

Shira står för själ, hjärta, integritet, respekt och ansvar. Detta är ryggraden i vår verksamhet. Vi strävar efter kvalitet framför kvantitet. Ett fåtal klienter ger ett närmare och bättre samarbete.

Vi erbjuder personlig assistans till dig som är över 18 år och bor i Jämtlands län.

Vår verksamhet är liten, familjär och icke vinstdrivande.

Vi vill hålla företaget litet, för att ge dig guldkant på tillvaron genom snabbhet, tillgänglighet och hög service. Vi vill ge dig en trygg och organiserad vardag, där du som uppdragsgivare bestämmer hur den ska se ut.

Genom vårt unika sätt att tillhandahålla dessa hjälpinsatser, vet vi att du kommer att trivas hos oss.

Vi har avtal med Östersunds kommun och är ett alternativ till dem. Shira är medlem i KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation. Vi följer kollektivavtalet för personliga assistenter som förhandlats fram mellan KFO och Kommunal.

Vi har tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.