Du som kund

Du ska kunna ha högsta möjliga krav på din vardag.
Det är ditt Liv, som du ska leva till det fullaste. Att känna frihet!
Vårt jobb är att se till att du får det du vill ha och vi ger oss inte förrän du är nöjd.
Du har all bestämmanderätt till hur din assistans skall se ut.

Du som kund

Du ska kunna ha högsta möjliga krav på din vardag.

Det är ditt Liv, som du ska leva till det fullaste. Att känna frihet!

Vårt jobb är att se till att du får det du vill ha och vi ger oss inte förrän du är nöjd.

Du har all bestämmanderätt till hur din assistans skall se ut.

Ett assistansföretag med ett brinnande hjärta och engagemang

Varmt välkommen till vår gemenskap, kära SHIRA-kund!

 

Vi öppnar våra dörrar och hjärtan för dig med ödmjukhet och
passion. SHIRA – ett namn som symboliserar grundstenarna i vår
verksamhet: Själ, Hjärta, Integritet, Respekt och Ansvar. Dessa
värden är inte bara ord för oss, de är vägledande stjärnor som
leder oss i allt vi gör.

Vi är stolta över att vara mer än bara ett assistansföretag; vi
är en familj som är dedikerad till att göra en verklig och
meningsfull skillnad i ditt liv. Med ett brinnande hjärta drivs vi av
kvalitet, och inte kvantitet. Vi tror på att skapa djupa och
meningsfulla relationer som går bortom bara det funktionella –
relationer som är byggda på förtroende, förståelse och äkthet.

Ditt liv är en resa, och vi är här för att vara dina
medresenärer. Din själ är vår inspiration, och vi är fast
beslutna att skapa en skräddarsydd assistansupplevelse som speglar
din unika personlighet och dina önskemål. Vi omfamnar varje ny dag
med en känsla av ansvar gentemot dig, att säkerställa att varje
steg vi tar är i linje med våra gemensamma värden.

Välkommen till SHIRA-familjen, där din välbefinnande är vår
högsta prioritet och där varje handling, varje beslut och varje
interaktion är präglad av den kärlek och hängivenhet som vi bär
med oss varje dag. Låt oss tillsammans utforska möjligheterna,
övervinna utmaningarna och forma en framtid som är värdig din
storslagenhet.

Om oss Kontakt

Ett assistansföretag med ett brinnande hjärta och engagemang

Varmt välkommen till vår gemenskap, kära SHIRA-kund!

Vi öppnar våra dörrar och hjärtan för dig med ödmjukhet och passion. SHIRA – ett namn som symboliserar grundstenarna i vår verksamhet: Själ, Hjärta, Integritet, Respekt och Ansvar. Dessa värden är inte bara ord för oss, de är vägledande stjärnor som leder oss i allt vi gör.

Vi är stolta över att vara mer än bara ett assistansföretag; vi är en familj som är dedikerad till att göra en verklig och meningsfull skillnad i ditt liv. Med ett brinnande hjärta drivs vi av kvalitet, och inte kvantitet. Vi tror på att skapa djupa och meningsfulla relationer som går bortom bara det funktionella – relationer som är byggda på förtroende, förståelse och äkthet.

Ditt liv är en resa, och vi är här för att vara dina
medresenärer. Din själ är vår inspiration, och vi är fast beslutna att skapa en skräddarsydd assistansupplevelse som speglar din unika personlighet och dina önskemål. Vi omfamnar varje ny dag med en känsla av ansvar gentemot dig, att säkerställa att varje steg vi tar är i linje med våra gemensamma värden.

Välkommen till SHIRA-familjen, där din välbefinnande är vår högsta prioritet och där varje handling, varje beslut och varje interaktion är präglad av den kärlek och hängivenhet som vi bär med oss varje dag. Låt oss tillsammans utforska möjligheterna, övervinna utmaningarna och forma en framtid som är värdig din
storslagenhet.

Om oss Kontakt