Trygghet

Personlig assistans

Trygghet

Personlig assistans.

Hur funkar det?

Det är fullt naturligt att ha frågor när det gäller att söka
personlig assistans. Vem har förmågan att verkligen förstå och
uppfylla dina unika behov och önskemål när det kommer till
assistans? Hur kan vi forma assistansen på ett sätt som speglar din
personlighet och dina preferenser?

Vi inser att varje individ är en egen berättelse, med sina egna
unika behov och visioner. Därför är vårt tillvägagångssätt att
skräddarsy assistansen helt efter dig, med omsorgsfull hänsyn till
dina önskemål och krav.

Din assistansgrupp består av personer som du själv har valt. De är
där för att stötta dig i din vardag, och du har möjligheten att
vara arbetsledare över din egen grupp. Vi ger dig makten att forma
din assistans så som du önskar. Om du väljer att inte vara
arbetsledare, är det helt upp till dig att besluta vem som ska ta den
rollen.

För att säkerställa din trygghet och säkerhet genomför vi en
noggrann process. Innan någon anställs genom oss, begär vi en
rapport från belastningsregistret. Detta är en standardåtgärd som
vi vidtar för att säkerställa att de som är involverade i din
assistans är pålitliga och lämpliga.

Sammanfattningsvis, är vi här för att klargöra hur din personliga
assistans fungerar. Vi är engagerade i att anpassa varje detalj efter
dig, för att du ska känna dig bekväm och säker med den assistans
vi erbjuder. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd lösning som
möter dina unika behov och låter dig leva ditt liv på dina villkor.

Vår verksamhet

Trygghet

Vår erfarenhet säger oss att ett bra samarbete mellan dig och dina assistenter är av största vikt. Därför har vi en tät dialog mellan alla parter.

Saker vi gör för kvalitetssäkra arbetet:

 • Utvecklingssamtal.
 • Arbetsplatsträffar minst 4 gånger per år.
 • Obligatorisk HLR/ Brand utbildning.
 • Interna och externa utbildningar vid behov.
 • Ekonomisk redovisning efter önskemål.
Kontakta oss

Hur funkar det?

Det är fullt naturligt att ha frågor när det gäller att söka personlig assistans. Vem har förmågan att verkligen förstå och uppfylla dina unika behov och önskemål när det kommer till assistans? Hur kan vi forma assistansen på ett sätt som speglar din personlighet och dina preferenser?

Vi inser att varje individ är en egen berättelse, med sina egna unika behov och visioner. Därför är vårt tillvägagångssätt att skräddarsy assistansen helt efter dig, med omsorgsfull hänsyn till dina önskemål och krav.

Din assistansgrupp består av personer som du själv har valt. De är där för att stötta dig i din vardag, och du har möjligheten att vara arbetsledare över din egen grupp. Vi ger dig makten att forma din assistans så som du önskar. Om du väljer att inte vara arbetsledare, är det helt upp till dig att besluta vem som ska ta den rollen.

För att säkerställa din trygghet och säkerhet genomför vi en noggrann process. Innan någon anställs genom oss, begär vi en rapport från belastningsregistret. Detta är en standardåtgärd som vi vidtar för att säkerställa att de som är involverade i din assistans är pålitliga och lämpliga.

Sammanfattningsvis, är vi här för att klargöra hur din personliga assistans fungerar. Vi är engagerade i att anpassa varje detalj efter dig, för att du ska känna dig bekväm och säker med den assistans vi erbjuder. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd lösning som möter dina unika behov och låter dig leva ditt liv på dina villkor.

Vår verksamhet

Trygghet

Vår erfarenhet säger oss att ett bra samarbete mellan dig och dina assistenter är av största vikt. Därför håller vi en tät dialog mellan alla parter.

Saker vi gör för kvalitésäkra arbetet:

 • Utvecklingsamtal.
 • Arbetsplatsträffar minst 4 gånger per år.
 • Obligatorisk HLR/ Brand utbildning.
 • Interna och externa utbildningar vid behov.
 • Ekonomisk redovisning efter önskemål.
Kontakta oss

Vårt Trygghetspaket

För oss är din trygghet av yttersta vikt. Därför inkluderar vårt
trygghetspaket flera omfattande åtgärder för att säkerställa din
säkerhet och välbefinnande.

 •  Inbrotts- och Brandlarm: Som en del av vårt trygghetspaket
  erbjuder vi en kostnadsfri installation av avancerade inbrotts- och
  brandlarm från Verisure. Detta ger dig extra skydd och sinnesfrid i
  ditt hem.

 • Brandsäkerhet: Vi utrustar ditt hem med viktiga
  brandsäkerhetsutrustningar, inklusive brandfilt, brandsläckare och
  ett första hjälpen-kit. Dessa åtgärder säkerställer att du är
  väl förberedd för eventuella nödsituationer.

 •  Krisberedskapslåda: Vi förstår vikten av att vara förberedd
  på olika situationer, inklusive strömavbrott eller andra oväntade
  händelser. Därför inkluderar vi även en krisberedskapslåda för
  att underlätta i tider av behov.

Vi är medvetna om det ansvar och förtroende som följer med
personlig assistans, och vi tar denna uppgift på allvar. Vårt mål
är att skapa en miljö där du känner dig trygg och omskött i varje
aspekt av din vardag.

  Vårt Trygghetspaket

  För oss är din trygghet av yttersta vikt. Därför inkluderar vårt trygghetspaket flera omfattande åtgärder för att säkerställa din säkerhet och välbefinnande.

  •  Inbrotts- och Brandlarm: Som en del av vårt trygghetspaket
   erbjuder vi en kostnadsfri installation av avancerade inbrotts- och
   brandlarm från Verisure. Detta ger dig extra skydd och sinnesfrid i
   ditt hem.

  • Brandsäkerhet: Vi utrustar ditt hem med viktiga
   brandsäkerhetsutrustningar, inklusive brandfilt, brandsläckare och
   ett första hjälpen-kit. Dessa åtgärder säkerställer att du är
   väl förberedd för eventuella nödsituationer.

  •  Krisberedskapslåda: Vi förstår vikten av att vara förberedd
   på olika situationer, inklusive strömavbrott eller andra oväntade
   händelser. Därför inkluderar vi även en krisberedskapslåda för
   att underlätta i tider av behov.

  Vi är medvetna om det ansvar och förtroende som följer med personlig assistans, och vi tar denna uppgift på allvar. Vårt mål är att skapa en miljö där du känner dig trygg och omskött i varje aspekt av din vardag.